Welkom op de site van van Bragt Marketing Management BV

Van Bragt Marketing Management BV is in 1994 opgericht en heeft als kernactiviteit het voeren van management- en holdingsactiviteiten en het ontwikkelen en implementeren van strategische en operationele marketing plannen voor de zakelijke markt, met name voor het MKB en Brancheorganisaties.

De laatste jaren is de nadruk komen te liggen op het ontwikkelen van internetstrategieen en de daarbij behorende (ICT) dienstverlening.

Naast onze werkwijze treft u op deze site een opsomming van de diensten en de projecten die onder projectleiding van van Bragt Marketing Management BV zijn uitgevoerd.

Door nauw samen te werken met onze opdrachtgevers kunnen we praktische, ge´ntegreerde oplossingen bieden voor de steeds complexere zaken waarmee het bedrijfsleven wordt geconfronteerd.

Uiteraard zijn wij graag bereid een en ander in een persoonlijk gesprek toe te lichten.